Yin en Yang

YinYangRainbow smallHet universum van Yin en Yang energie is een essentiële onderdeel van De Taoïsme. Yin en yang zijn blijven altijd in een dynamische cirkel, die symbool staat voor de Tao, Taoïsme, het Taiji teken, zie afbeelding.

Yin en Yang verwijzen naar twee tegengestelde principes of krachten waarvan alle aspecten van het leven en het universum doordrongen zijn. Het yin-yangsymbool is de Oud-Chinese voorstelling van de kosmische dualiteit, waarbij Yin vrouwelijkheid (aarde, koude, het noorden, vochtigheid) symboliseert en Yang mannelijkheid (hemel, warmte, het zuiden, droogte). Het zijn echter niet louter tegenstellingen, maar vooral complementaire (elkaar aanvullende) waarden.

Yin en Yang manifesteert zich volgens een aantal principes:

  • Yin en Yang is geen statisch fenomeen; het is een dynamisch proces, dat nooit stopt of gestopt kan worden.
  • Alle verschijnselen in het universum zijn gebonden aan de dynamiek/beweging van het Yin en Yang energie.
  • Iets heeft altijd een Yin- én een Yang-kant; wanneer iets Yin genoemd wordt, is ook yang aanwezig. Het absolute Yin of absolute Yang bestaat niet. Er bestaat geen absoluut donker of licht; in de nacht wanneer het donker is, kan men toch zien en overdag zijn er altijd schaduwen.
  • Iets kan pas Yin of Yang genoemd worden wanneer men het vergelijkt met iets anders.
  • Yin en Yang zijn onderling verbonden, wanneer een waarde te groot wordt, dan remt de ander af.
  • Yin is de veroorzaker van Yang; hetgeen in het symbool tot uitdrukking komt door de witte stip in donkere Yin.
  • Yang is de veroorzaker van Yin; hetgeen in het symbool tot uitdrukking komt door de zwarte stip in het lichte Yang.