TCM Nieuws

De toepassing van acupunctuur in het militaire zorgsysteem van de Verenigde Staten

Abstract

Doelstellingen: Het Militaire Gezondheidszorgsysteem (MHS) toont een toenemende belangstelling voor acupunctuur als een alternatief voor opioïden voor pijnbeheersing. Specifieke factoren die geassocieerd worden met deze procedure in het MHS zijn echter niet goed beschreven in de literatuur. Deze studie onderzoekt het gebruik van acupunctuur binnen het MHS om patronen te kunnen bepalen tussen de diagnoses, providertypen en faciliteiten die geassocieerd worden met acupunctuur.

Materialen en methoden: Acupunctuur-behandelde patiënten werden geïdentificeerd uit de TRICARE-claimgegevens in de databank van het MHS. Al deze patiënten ondergingen ten minste één acupunctuurbehandeling in boekjaar (FY) 2014. Een bivariate-analyse werd uitgevoerd om demografische gegevens, diagnoses en het aantal bezoeken te bepalen, voor het personeel van zowel de actieve dienst als de niet-actieve dienst. Beschrijvende statistiek werd gebruikt om aanverwante types aanbieders en faciliteiten te tonen.

Resultaten: In 2014 ontvingen in totaal 15.761 mensen acupunctuur in het MHS. De toepassing van acupunctuur was groter voor dienstplichtigen, blanke rassen en senioren die algemeen hoger gerangschikt waren. Van de actieve dienst was het gebruik ook groter voor mannen tussen de 26 en 35 jaar en van de niet-actieve begunstigden gold dit voor vrouwen tussen de 46 en 64 jaar. Een cumulatieve 76% van de diagnoses was voor musculoskeletale of zenuw- en systeemproblemen. Ongeveer 60% van de patiënten ontving acupunctuur van artsen, 16% van fysiotherapeuten of chiropractici, en 9,7% van doktersassistenten (Physician Extenders). Specifieke acupunctuurtechnieken (traditioneel, auriculair, enz.) konden niet uit de dataset (resultaten) worden bepaald.

Conclusies: De meest voorkomende diagnoses in verband worden gebracht met acupunctuur zijn consistent met pijnbeheersing. Volledige analyse wordt echter belemmerd door inconsistente codering en gebrek aan granulariteit met betrekking tot specifieke technieken. Gezien de populariteit van acupunctuur in het MHS, is verder onderzoek nodig om de volledige reikwijdte van deze interventie te onderzoeken.

Bron:

. 2018 Feb 1; 30(1): 33–38.
Published online 2018 Feb 1. doi:  10.1089/acu.2017.1260

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5799885/

Previous Post
Minneapolis ziekenhuis vindt succes bij pijnstrijding met acupunctuur op de Spoedeisende Hulp

Related Posts

No results found.