Meridianen

Het begrip meridiaan is een begrip in de traditionele Chinese geneeskunde en vindt zijn toepassing in acupunctuur en acupressuur. meridiaanDe Chinese term voor het meridiaanstelsel is ‘Jing-Luo’ (vrij vertaald als: netwerk van energiebanen). Deze vitale levensenergie stroomt in energiebanen die als “meridianen” worden aangeduid. De hoofd meridianen hebben gemiddeld zo’n 9 tot 45 punten waarop acupunctuur behandeling en genezing kan worden toegepast.

De meridianen zijn op te verdelen in:

acupoints and meridians model sDe 12 hoofdmeridianen

 1.         longmeridiaan
 2.         dikkedarmmeridiaan
 3.         dunnedarmmeridiaan
 4.         maagmeridiaan
 5.         miltmeridiaan
 6.         hartmeridiaan
 7.         blaasmeridiaan
 8.         niermeridiaan
 9.         pericardiummeridiaan
 10.         drie warmermeridiaan
 11.         galblaasmeridiaan
 12.         levermeridiaan

Meer informatie over meridianen en acupunctuurpunten vindt u op Acupuntuur Databank.