Klachtenregeling via KAB

De KAB staat voor Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen, en is ontstaan door de samenwerking van de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie en een aantal beroepsverenigingen van alternatief werkende zorgverleners. De Zhong beroepsvereniging is aangesloten bij de KAB. Klachten over bijvoorbeeld behandeling, bejegening en financiële zaken kunnen worden voorgelegd aan de KAB.

Contactmogelijkheden met de KAB
Per telefoon:
06-12701850
maandag t/m vrijdag
van 09.30 tot 12.30 uur
Per brief:
KAB
Postbus 2122
6020 AC Budel
Per e-mail:
info@kab-koepel.nl