Het eerste consult

Het eerste consult bestaat uit een intake-gesprek, onderzoek van medische geschiedenis, huidige klachten, fysiek en geestelijke toestand, tong- en polsdiagnose, plan maken voor behandelingen. Daarna wordt patiënt behandeld met acupunctuur, advies van voeding en levensstijl aanpassing,  het duurt ongeveer 60 minuten. Bij intake-gesprek wordt patiënt veel gevraagd over klachten, zoals pijn, vermoeidheid, slapen, spijsvertering, leefomstandigheden volgens TCM diagnosemethoden.
Er wordt niet alleen naar de klachten gekeken maar ook naar andere verschijnselen om een goed beeld te krijgen van je energetische toestand.

Vervolgconsulten
Deze duren 40 minuten. Na een korte evaluatie van het effect van de vorige behandeling, bekijk ik je tong en voel de pols. Daarna prik ik de punten die behandeld moeten worden. Nadat een tong-en polsdiagnose is gesteld, wordt een behandelplan opgesteld en kan de eerste behandeling beginnen. Hierna heeft u meestal wekelijks een vervolgbehandeling.

De praktijk houdt aan hygiënische voorschriften zoals het gebruik van steriele wegwerpnaalden. De behandelbank is een sterk model voor fysiotherapie  met schone papierrol op de bank. Elke punt voor het prikken wordt desinfecteert met 70% alcohol.

Evaluatie

Het eerste consultNa een aantal behandelingen vindt er een evaluatie plaats. Hierin wordt besproken of verdere behandeling nodig of zinvol is en welke resultaten te verwachten zijn. Bij relatief lichte klachten zal de behandelperiode kort zijn, en ernstige- of chronische aandoeningen wordt gezocht naar de effetieve behandelmethoden en frequentie.